Aktuality
Přednáška - dívky

V pondělí 29. 4. čtvrtou vyučovací hodinu mají dívky preventivní program. Chlapci se normálně učí.

Focení

10. 6. bude probíhat focení tříd


31. - 34. týden (1. 4. - 26. 4.)

V pondělí 8. 4. je konzultační odpoledne od 15:00 hod. do 18:00 hod.


25. - 30. týden (18. 2. - 29. 3.)

Fotografie z lyžařského kurzu

na webových stránkách školy - viz. https://plus.google.com/collection/ALRufF


Lyžařský kurz

Odjezd na lyžařský kurz - sraz za školou v 11:00 hod. v neděli 3. 3., u autobusu se bude odevzdávat bezinfekčnost s datem odjezdu.


Vážení rodiče,
na emaily jsem Vám poslala organizační řád lyžařského kurzu, se kterým máte být seznámeni. Pokud Vám nedošel, kontaktujte mě, prosím.


16. - 24. týden (17. 12. - 15. 2.)

Odpolední vyučování - chlapci

V úterý 5. 2. odpadá chlapcům odpolední vyučování (pracovní činnosti).


Pololetní prázdniny

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny. Výpis vysvědčení se rozdává ve čtvrtek šestou vyučovací hodinu.


Pololetní opakovací práce

Ve středu 23. 1. budeme psát pololetní práci z českého jazyka.

Co tam bude:

- slovní druhy (vše s tím spojené, nejen rozpoznávání - např. mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves, druhy zájmen, číslovek, předložky vlastní/nevlastní atd.)

- slovesný rod činný/trpný

- slovo, sousloví

- přísloví, pořekadlo, rčení, pranostika

- synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná, mnohoznačná

- odborné výrazy, slova citově zabarvená

- pravopis velkých písmen

Děkuji všem rodičům, kteří svými dobrotami přispěli na vánoční kavárnu. Děti si vydělaly přes 3.800 Kč. Zároveň děkuji za krásné dárečky.


12. - 15. týden (19. 11. - 14. 12.)

Vánoční třídní besídka

Vánoční besídku si s dětmi uděláme ve čtvrtek 20. 12. místo českého jazyka.

Kino

V pátek 21. 12. půjdeme do kina (Cinema City Nový Smíchov - film Čertí brko).  Sraz před školou v 7:15 hod. Vyučování končí návratem z akce. Vstupné je hrazené ze SRPŠ. Pokud někdo z dětí chce uvolnit dříve než u školy, musí mít napsaný papír, na kterém bude uvedeno, že rodiče přebírají za žáka zodpovědnost. (Po kinu půjdeme s dětmi do rychlého občerstvení, takže pokud již nepůjdou děti na oběd, je nutné ho odhlásit).


11. týden (12. 11. - 16. 11.)

Uzavřen hlavní vchod!!!

V pondělí 26. 11. a v úterý 27. 11. bude uzavřen hlavní vchod školy. Přístup do školy bude zadním vchodem.


Třídnická hodina

V pondělí 19. 12. bude třídnická hodina (6. hodina). Děti budou mít do 13:30 hod.


Škola v přírodě - vyúčtování

Z platby za školu v přírodě zbylo 41 Kč. Peníze budou využity na třídní aktivity (třídní fond).

Konzultační odpoledne

V pondělí 12. 10. je konzultační odpoledne od 15:00 hod. do 18:00 hod.

9. a 10. týden (29. 10. - 9. 11.)

Lyžařský kurz - platba

Dnes (2. 11.) dostaly děti variabilní symboly na platbu za lyžařský kurz. Peníze se posílají na účet školy 0163593349/0800. Nutné uhradit do 15. 11. 2018.

Podzimní prázdniny

V pondělí a úterý (29. 10. a 30. 10.) jsou podzimní prázdniny.

6. až 8. týden (8. 10. - 26. 10.)

Lyžařský kurz

Dnes (17. 10.) děti dostaly od paní učitelky Matušíkové přihlášky na lyžařský kurz. Nutné odevzdat do konce příštího týdne.


Podepisování žákovské knížky

Prosím o průběžné podepisování známek v žákovských knížkách u všech předmětů.

4. a 5. týden (24. 9. - 5. 10.)

Pátek - 5. 10.

V pátek 5. 10. se neučíme (volby). Místo toho jde naše třída do Mořského světa. Sraz před školou v 9:00 hod. Vyučování končí návratem z akce. Do středy 3. 10. přinést 140 Kč.

2. a 3. týden (10. 9. - 21. 9.)

Třídnická hodina

V pondělí 24. 9. je další třídnická hodina. Děti mají tedy do 13:30 hod.


SRPŠ!!!

Prosím všechny rodiče, aby si zkontrolovali, zda jim dnes (17. 9.) přišel email od paní Dočekalové ohledně informací k platbě za příspěvky SRPŠ. Pokud se tak nestalo, kontaktujte mě nebo přímo paní Dočekalovou.

Čtenářský deník

Září - libovolná (jelikož je na to kratší čas, tak opravdu i krátká knížka dětská)
Říjen - libovolná (min. 100 stránek, děti s SPU min. 80 stránek)
Listopad - 5 biblických příběhů (např. od Ivana Olbrachta)
Prosinec až polovina ledna - 5 bajek (např. od Ezopa, Ivana Olbrachta atd.)
Únor - libovolná (max. 100 stránek, děti s SPU min. 80 stránek)
Březen - W. Shakespeare - Hamlet (ne celé dílo, pouze část, která bude upřesněna v hodině)
Duben až květen - 1 libovolná
Červen - již nemusejí děti číst žádnou knihu do čtenářského deníku

Čtenářský deník lze odevzdat v sešitě, nebo v počítačové podobě.
Náležitosti čtenářského deníku:
- název
- autor
- místo a rok vydání
- hlavní postavy
- obsah (vlastními slovy)
- jazykové prostředky 
- vlastní hodnocení

Termíny odevzdání: na konci měsíce (konkrétní data si vždy domluvíme s dětmi v hodinách). Výjimkou jsou měsíce prosinec až leden. V tomto případě odevzdávají děti 5 bajek až v polovině ledna. Také měsíce duben až květen - děti odevzdávají pouze 1 knihu.
Knížky, které jsou zadané, lze také najít v pdf podobě na internetu.

1. týden (3. 9. - 7. 9.)

Třídnické hodiny

V letošním školním roce budeme mít třídnickou hodinu v pondělí v sudých týdnech šestou hodinu.

Osobní údaje

Prosím o nahlášení případných změn osobních údajů (adresa, telefon...).

Čip

Dnes (4. 9.) děti dostaly zdarma čipy na obědy.

Pracovní sešity

Do úterý 11. 9. přinést 358 Kč na pracovní sešity (Čj - 71 Kč, Z - 80 Kč, Aj - 207 Kč). Prosím o přesnou částku, aby se to třídním pokladníkům lépe vybíralo.

Žákovské knížky

Je nutné vyplnit žákovské knížky (to, co děti samy nevěděly) a podepsat na zadní straně.

Obalit učebnice a žákovskou knížku

Je nutné obalit všechny učebnice a žákovskou knížku. Budu to kontrolovat.


Zákaz používání mobilních telefonů

Od letošního školního roku mají žáci přísně zakázáno používat mobilní telefon (včetně osobního tabletu a dalších elektronických zařízení) v budově školy. Zákaz používání všech uvedených elektronických zařízení se vztahuje i na dobu, kdy probíhá výuka mimo budovu školy, a také na školní akce. Přináší-li žák do školy mobilní telefon (tablet nebo jiné elektronické zařízení), vypíná jej zásadně před vstupem do budovy. Výjimka je povolena pouze v naléhavých případech, a to s vědomím třídního učitele, vyučujícího nebo pedagogického pracovníka vykonávajícího dohled nad žáky. . Mobilní telefon (tablet nebo jiné elektronické zařízení) smí žák zapnout při odchodu opět až před budovou školy. Používání mobilního telefonu či tabletu při vyučovací hodině bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. Za porušení tohoto ustanovení budou ukládána kázeňská opatření.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v pondělí 10. 9. od 18:00 hod.

Přihlášky na volitelné předměty

Dnes (3. 9.) jsem dětem rozdala přihlášky na povinně volitelné předměty. Je nutné je přinést vyplněné zítra, nejpozději ve středu.


Fotografie - škola v přírodě

Všechny fotografie z červnové školy v přírodě najdete na stránkách školy (www.zssuchdol.cz).


Nový školní rok

V pondělí 3. září začíná nový školní rok. Žáci mají jen jednu vyučovací hodinu od 8:00 hod. do 8:45 hod. V úterý 4. září mají do 12:35 hod. (celý den budeme mít třídnické hodiny). Od středy se učí dle rozvrhu.

V pondělí jdou žáci bez přezůvek, nejsou nutné žádné pomůcky.

Školní jídelna nebude v pondělí v provozu.


Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.